Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2015

sweetashny
I wonder if that happened
Reposted fromcornymistick cornymistick viacomics comics
sweetashny
0771 168c
Reposted fromfantom fantom viapannakojot pannakojot
sweetashny
5195 77fc 500
Reposted fromfub fub viapannakojot pannakojot
9250 6a65 500

insanity-and-vanity:

This is the best thing I have ever seen tbh

Reposted frompegasusanne pegasusanne viapannakojot pannakojot

December 05 2014

sweetashny
7759 c4b4

December 01 2014

sweetashny
To, co rozumiem jako "studenckie jeszcze się nadaje" zostaje między mną a lodówką.
— Korpo Ukasz

October 22 2014

sweetashny
5682 8dc8
Reposted fromvounsky vounsky viasowa sowa
sweetashny
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasowa sowa
sweetashny
sweetashny
6975 ac64
Reposted fromdranger dranger vialong-haired-men long-haired-men

October 15 2014

sweetashny
8282 4d51 500
Reposted fromlukata lukata viamarud marud

October 07 2014

sweetashny
3537 947f 500
Reposted fromjottos jottos viafuckthisfuckthat fuckthisfuckthat

August 26 2014

sweetashny

Pozytywny akcent na dzisiaj:
Stoję w kolejce w Rossmanie. Przede mną facet, na oko 30+ lat. Patrzy się na "Bransoletki YOLO", które są do kupienia przy kasie. 
I jakby gdyby nigdy nic mówi "yolo srolo. Dzieciakom nie chciało się w szkole uczyć o Carpe Diem, to potem takie bzdury kupują". Chwilę potem zapłacił za zakupy i wyszedł.

Jakbym był kierowcą autobusu, to zacząłbym klaskać.

— Jasiek
Reposted byMezameejdzihimerralifelessshitsurisaphirkaostatnitupfenblueberryeyesmy-little-worldAniviawszystkodupaworldfullofloveiamsuperwomantobecontinuedtobuildahomesomeonelovesyouhoneyurwany-senzabkaSapereAudeoversensitivelittledarlingOnly2youpeperamalxjoancatherinepandathinghesiamelabansheblueberrypancakesOlsonekpenginilsoleesistepertuttiahazaynlo

July 05 2014

sweetashny
Możesz mieć efekty odstawienne po zostawieniu całego pedalstwa w tyle, ktoś ci musi przypomnieć to wszystko od czasu do czasu. Poza tym pragnę zauważyć, że ty dopiero raczkujesz na wygnaniu.
— Aleksy
Reposted byola4650blueann

May 31 2014

sweetashny
2791 f06d
Nie czuję gdy rymuję
Reposted byskibi1908fallenangel69

May 23 2014

sweetashny
If nothing we do matters, then all that matters is what we do.
Joss Whedon - Wikiquote

May 21 2014

sweetashny
[21:17:39] Krystian Jarmicki: Ten niby zabawny gif opowiada smutną historię o właścicielce cycków. Wiewiór wie, że orzeszek będzie bezpieczny, bo nikt tam nie zagląda.
Reposted fromMissySleepy MissySleepy viakosmata kosmata
sweetashny
Do You want to build a snowman?
Reposted fromArsenR ArsenR viagromo gromo
sweetashny
8141 fadd 500
Reposted fromCzwarty Czwarty viagromo gromo
sweetashny
5244 9bbf 500
Reposted fromgket gket viagromo gromo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl