Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

sweetashny
4462 bd25 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakojot pannakojot

June 06 2015

sweetashny
Reposted fromillidan illidan viaAnalAssassin AnalAssassin
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

May 30 2015

sweetashny
Sprawa dla reportera!

May 16 2015

7406 4a88
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
6175 b130 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
7831 9aac 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
9863 25cf
sweetashny
2611 651c
sweetashny
6767 d5a3 500
Reposted fromxawery xawery viafallenangel69 fallenangel69

May 14 2015

sweetashny
Jej dwa najważniejsze atuty: filtry Photoshopa i makijaż.
— Adaś

April 08 2015

sweetashny
Też czasami tak masz, że wyobrażasz sobie siebie w lecie w białym T-Shircie, czarnych spodenkach... Bóg seksu, normalnie sam byś ruchał. Myślisz o takim T-Shircie napiętym od mięśni na klacie i rękawkami ciasnymi w bickach? I nagle mówisz: O, frytka!
— Adaś
Reposted byahazaynlo ahazaynlo

March 11 2015

sweetashny
0184 96f7
Reposted frombluephoenix bluephoenix viazEveR zEveR
4529 17ed
Reposted fromangelickandy angelickandy viazEveR zEveR
sweetashny
7256 9e2b
Reposted from1jh3kgak49ve9 1jh3kgak49ve9 viazEveR zEveR
1473 f817 500

sirinthada:

Gouache and pencil on paper, 8” x 10”.

Instagram

Reposted fromdominik dominik viazEveR zEveR

February 08 2015

sweetashny
Play fullscreen
Airplane snore

January 30 2015

sweetashny
Niby genialny wynalazek a bez instrukcji obsługi. Pff.

January 29 2015

sweetashny
Masz prawa wyłączne do ksywy Kojot®?

January 27 2015

sweetashny

Z sesji RPG...

Kojot: (do Corrana) Podchodzisz do drzwi i słyszysz kobiece pojękiwania.
Niedźwiedź: Ktoś uprawia seks czy się masturbuje?
Kojot: Nie wiesz...
Adaś: (do Corrana) Spytaj jaki zapach czujesz. Jak czuć rybą to wiadomo.
Corran: Węszę!
Kojot: Czujesz zapach wstydu i zażenowania.
Reposted byahazaynlo ahazaynlo

January 18 2015

sweetashny
7789 db2c
Reposted fromhatekids hatekids viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...